Eiceldonatie

Het wonder van het leven gebeurt in onze laboratoria

Onze diensten, onze protocollen en onze werkwijze zijn het resultaat van ervaring en ideeën van professionals uit meer dan 9 landen met ruime ervaring in de sector.

Vraag uw eerste afspraak aan

Maak een afspraak en ontvang de eerst informatie. We horen graag jouw verhaal.

Wat houdt eiceldonatie in?

Ovodonatie bestaat uit een “in vitro” bevruchting waarbij de eicellen afkomstig zijn van een donor. Eenmaal bevrucht in het laboratorium is de procedure dezelfde als bij elke IVF. Bij Next Fertility beschikken we over een eicelbank die de beste garanties biedt en voldoet aan alle aanbevelingen van de belangrijkste nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen.

In welke gevallen is het geïndiceerd??

 • Edad materna avanzada
  Hoge leeftijd van de moeder.
 • icono-utero
  Vervroegde menopauze of prematuur ovarieel falen.
 • icono-utero
  Afwezigheid van eierstokken: aangeboren of na een operatie.
 • icono-test
  Herhaalde mislukkingen in andere geassisteerde voortplantingscycli.
 • icono-adn
  Op het nageslacht overdraagbare genetische ziekten die niet kunnen worden vermeden door middel van preïmplantatie genetische diagnose (PGD).

Wat is het
proces?

Wat is het
proces?

1. Selectie van de donor:

Dit gebeurt op basis van de fenotypische kenmerken van de ontvanger van de eicellen, rekening houdend met haar bloedgroep, en wij kunnen ook een "genetische matching" uitvoeren.

2. Voorbereiding van het spermamonster:

Het spermamonster moet zodanig worden voorbereid dat het in staat is de eicel te bevruchten, en dat er een optimale concentratie van beweeglijke spermatozoa wordt bereikt.

3. Bevruchting en cultuur:

Onze embryologen voeren de bevruchting uit via een techniek die ICSI heet. Het bestaat uit de selectie van één spermatozoïde voor elke eicel die in de eicel wordt geïnjecteerd.

4. Endometriale voorbereiding:

Het doel van deze fase is het endometrium van de patiënt voor te bereiden om de kans op implantatie van het embryo te maximaliseren.

5. Embryo transfer:

Het embryo wordt geplaatst in de baarmoederholte van de vrouw die de zwangerschap gaat voldragen.

6. Zwangerschapstest:

Na de "beta-wachtperiode" wordt een bloedonderzoek naar het zwangerschapshormoon (bHCG) uitgevoerd. Als de uitslag positief is, maken we twee weken later een echoscopie om de aanwezigheid van de vruchtzak in de baarmoeder te bevestigen.

Wil je beginnen?

Je bent al in de beste handen.

Wil je beginnen?

Je bent al in de beste handen.

Veelgestelde vragen

Er wordt van uitgegaan dat een paar naar een specialist in geassisteerde voortplanting moet gaan wanneer na een jaar geslachtsgemeenschap zonder enige vorm van anticonceptie geen zwangerschap is bereikt.

 

Deze periode is een richtijn, want hij kan variëren naargelang de leeftijd: zo wordt aanbevolen deze periode te verkorten tot 6 maanden vanaf de leeftijd van 35 jaar.

Bij een eiceldonatie moeten we er zo uitgebreid mogelijk voor zorgen dat de donor gezond is, daarom ondergaan alle donoren een algemeen medisch bezoek, een gynaecologisch bezoek met echografie, cytologie en kweken voor genitale infecties, bloedonderzoek, en een onderzoek naar infectieziekten zoals hepatitis, HIV, syfilis, herpes. Bovendien controleren we of er in hun medische geschiedenis en die van hun familieleden geen geschiedenis is van ziekten die kunnen worden overgedragen, en ondergaan ze allemaal een psychologisch interview in de kliniek zelf. Ten slotte worden genetische analyses uitgevoerd, gaande van een globaal onderzoek van de chromosomen tot het zoeken naar de 3500 meest voorkomende genetische mutaties.

Bij de keuze van de donor bepaalt de wet dat de selectie gebeurt op basis van de fenotypische kenmerken van de ontvanger van de eicellen, zoals etniciteit, huid-, haar- en oogkleur, lengte, fysieke huidskleur… Ons team zal bij de selectie altijd zoeken naar de grootst mogelijke gelijkenis. Bovendien beschikt Next Fertility over een van de grootste gametenbanken die de beste garanties biedt voor behandelingen waarvoor donatie nodig is. Dit geeft ons de zekerheid dat al onze donoren een uitgebreide reeks medische, genetische en psychologische tests ondergaan voordat zij in de donatieprogramma’s worden opgenomen. Wij hebben de meest veeleisende en volledige selectieprocedure.

In Spanje is gametendonatie anoniem, dat wil zeggen dat de ontvangende vrouwen en paren de identiteit van de donoren niet mogen kennen, noch mogen de donoren weten wie hun gameten heeft ontvangen, aangezien de wet 14/2006 die de geassisteerde voortplanting regelt, de vertrouwelijkheid van hun identiteit waarborgt.

Nee, in Spanje, net als in de rest van Europa, is vrije geslachtsselectie bij wet niet toegestaan; wel zijn er technieken zoals PGD (Preimplantational Genetic Test) waarmee we kunnen weten of de embryo’s in kweek mannelijk of vrouwelijk zijn.

Maar hoewel de keuze niet is toegestaan, zijn er enkele uitzonderingen, in die gevallen waarin het enige doel is de overdracht van genetische ziekten die verband houden met geslachtschromosomen te voorkomen. Deze uitzonderingen zijn geregeld in de Wet 14/2006 inzake geassisteerde menselijke voortplanting, die ook bepaalt dat geslachtsselectie of genetische manipulatie voor niet-therapeutische of ongeoorloofde doeleinden een zeer ernstig misdrijf is.

Hoewel het in principe niet nodig is om met speciale documentatie naar het eerste bezoek te komen, raden wij u aan alle eerdere medische rapporten, eerdere onderzoeken, recente analyses, enz. mee te nemen, en al het andere materiaal, als u daarover beschikt, dat de specialist kan helpen bij de beoordeling van de zaak.

Als u deze informatie niet hebt, u nog niet eerder tests hebt ondergaan of de specialist het nodig acht, kan hij/zij in dat eerste consult enkele aanvullende tests aanbevelen om de diagnose te stellen of te bevestigen.

In ieder geval dient het eerste bezoek aan de kliniek om informatie over het geval te verzamelen, eventuele twijfels weg te nemen en een eerste inschatting te maken van de behandeling die het meest geschikt is voor de situatie van elke patiënt.