Eicellen en spermadonoren

Een behulpzaam gebaar noodzakelijk voor anderen om een gezin te vormen.

In de afgelopen jaren is het aantal behandelingen dat we hebben uitgevoerd met voortplantingscellen van donoren toegenomen. Veranderingen in de samenstelling van gezinnen en het uitstellen van het moederschap zijn enkele factoren waardoor mensen hun toevlucht nemen om gebruik te maken van sperma- of eiceldonatie om hun wens om papa of mama te worden te vervullen.
Bij Next Fertility passen we een streng systeem toe voor de selectie van donoren, zowel van eicellen als van sperma, waarin we alle aanbevelingen van de belangrijkste nationale en internationale wetenschappelijke instanties hebben geïntegreerd.
Wij werken samen met CEIFER Biobank, een van de grootste donorbanken die de beste garanties biedt voor behandelingen waarvoor donatie vereist is. Dit geeft ons de gemoedsrust dat al onze donoren een uitgebreide reeks medische, genetische en psychologische tests ondergaan voordat zij worden toegelaten tot donatieprogramma’s. En we hanteren het meest strenge en volledige selectieproces.

In Spanje is de donatie van voortplantingscellen anoniem, dat wil zeggen dat de ontvangende vrouwen en koppels de identiteit van de donor niet kennen en dat de donor evenmin weet wie zijn of haar cellen heeft ontvangen.

De donatie zelf heeft een volledig altruïstisch en belangeloos karakter.

Selectie van
eiceldonoren

De kwaliteit van de eicellen is een essentiële factor die ervoor zorgt dat wij het slagingspercentage van eiceldonatiebehandelingen kunnen verhogen. Daarom is de selectie van de donor zo belangrijk voor ons.
Creatividad de tres mujeres

Wij kiezen de donor die het meest op u lijkt

Bij de keuze van de donor bepaalt de wet dat de selectie gebeurt op basis van de fenotypische kenmerken van de ontvanger van de eicellen, bijvoorbeeld de afkomst, huidskleur, haar en ogen, lengte, lichaamsbouw… Ons team zal de selectie maken en hierbij altijd op zoek gaan naar de grootst mogelijke gelijkenis.

Vereisten om donor te kunnen zijn

Om aan eiceldonatieprogramma’s te kunnen deelnemen, moet u aan enkele basisvoorwaarden voldoen. Dit houdt in dat u tussen de 18 en 35 jaar oud bent en u dient over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te beschikken.

Bovendien worden de donoren onderworpen aan talrijke klinische, gynaecologische, serologische en genetische tests.

Selectieproces

Het proces voor de donatie van eicellen verloopt als volgt:

De psycholoog is verantwoordelijk voor een uitgebreide evaluatie door middel van een gesprek en gestructureerde vragenlijsten. Het doel is om zoveel mogelijk informatie van onze donor te krijgen en de aanwezigheid van elke vorm van psychopathologie uit te sluiten. Het is voor ons van essentieel belang dat de donoren geen psychosociale problemen hebben.
We moeten de gezondheidstoestand van de donor kennen. We voerden een volledig gynaecologisch onderzoek uit, evenals algemene bloedtesten en serologische testen om besmettelijke ziekten uit te sluiten.
Om het risico op overdracht van erfelijke ziekten te beperken, voeren wij een genetische screening bij onze donoren uit. Wij onderzochten meer dan 300 autosomaal recessieve aandoeningen die verband houden met het X-chromosoom. Wij hebben alle aanbevelingen van de Spaanse Vereniging voor Vruchtbaarheid (SEF) uitvoerig toegepast, met inbegrip van de analyse van pathogene varianten die verband houden met cystische fibrose (CFTR), spinale musculaire atrofie (SMN1), niet-syndromale neurosensorische doofheid (GJB2) en de meer voorkomende hemoglobinopathieën (HBA1/HBA2, HBB: alfa- en bèta-thalassemie, sikkelcelanemie). Ook wordt een moleculair onderzoek van het FMR1-gen in verband met het Fragiele X-syndroom uitgevoerd.
Zodra alle psychologische, medische en genetische testen zijn uitgevoerd, nemen de donoren deel aan het donatieprogramma en beginnen zij met hun behandeling. De weggenomen eicellen worden overgebracht naar het laboratorium en vervolgens naar de donorbank voor gebruik wanneer dat nodig is.

Wil jij een donor worden?

Selectie van
spermadonoren

Om de beste resultaten te kunnen bieden bij behandelingen met donorsperma, is het van essentieel belang te kunnen rekenen op de garantie van een donorbank waar de hoogste kwaliteit wordt geboden. Een van de leden van de Next Fertility-familie is de CEIFER Biobank, een van de grootste donorbanken van Spanje. Onze bank heeft een van de meest strenge donorselectieprocedures en waar ook continu wordt getest op seksueel overdraagbare aandoeningen en genetica. Bovendien moeten alle donoren voldoen aan spermaparameters die boven de normen en aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie liggen.
Creatividad de tres hombres

Hoe ziet uw donor eruit?

Wij zullen de donor kiezen die het meest overeenkomt met de fenotypische kenmerken van de ontvangende partner. Wanneer er geen mannelijke partner is, kiezen wij de donor die er het meest op lijkt. Dat wil zeggen; zijn bloedgroep, huidskleur, kleur van de ogen en soort haar, gewicht, lengte…

Vereisten om donor te worden

Spermadonoren moeten tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en voldoen aan strenge medische en psychologische eisen.

Er wordt een uitgebreide medische anamnese afgenomen. De reproductieve voorgeschiedenis wordt vastgesteld (of de donor kinderen heeft, er zich zwangerschappen of miskramen bij de partners hebben voorgedaan), beroep, levensgewoonten… Dit om zo veel mogelijk informatie over de toekomstige donor te krijgen.

Selectieproces

De procedure voor het doneren van sperma gaat als volgt:
Wij moeten uw voorgeschiedenis, inclusief medische familiegeschiedenis, in detail kennen om erfelijke ziekten, etc. uit te sluiten.
Het is belangrijk om na te gaan of uw lichamelijke gezondheid optimaal is. Bij donoren wordt naast een algemeen onderzoek ook serologisch onderzoek verricht om infectieziekten zoals hepatitis B, C, HIV, syfilis, cytomegalovirus, humaan papillomavirus (HPV) en chlamydia trachomatis uit te sluiten. Dit onderzoek wordt in de eerste fase van de donatie gedaan en vervolgens na 6 maanden herhaald.
Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaan we over tot de tweede fase van het onderzoek. Dit betreft de analyse van het spermamonster. Deze wordt in het centrum zelf uitgevoerd. Naast de gebruikelijke parameters voor de kwaliteit van het sperma, onderwerpen we het sperma aan een bacteriologisch onderzoek. Dit doen we om alle pathogene micro-organismen uit te sluiten die een ziekte bij de ontvangende vrouw of mislukking in het in-vitrofertilisatieproces zouden kunnen veroorzaken.

Wij hebben het karyotype en de autosomaal recessieve aandoeningen bestudeerd.
Onze spermadonoren zijn geen drager van de twaalf meest voorkomende autosomaal recessieve monogene ziekten in onze omgeving. Bovendien hebben we de mogelijkheid om meer dan
driehonderd genetische ziekten te bestuderen en genetic matching uit te voeren met de vrouw die het spermamonster van onze donor ontvangt.

Zodra alle psychologische, medische en genetische tests zijn uitgevoerd dan wordt de donor opgenomen in het register van de donorbank en kan hij beginnen met doneren.

Wil jij een donor worden?

Heeft u meer vragen? Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op en wij zullen al uw vragen over onze behandelingen, technieken en promoties zo spoedig mogelijk beantwoorden

Contacto para información sobre Precios y Financiación
Infórmate sin compromiso

Rellena este formulario e intentaremos contestarte lo antes posible.

* Todos los campos son requeridos.

Datos de la consulta
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y Google Política de privacidad y Términos de servicio.

Vraag het ons!

Vul het volgende formulier in en we proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

* Alle velden zijn verplicht.

Informatie relevant voor de aanvraag:
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing

¿Quieres ser donante?

¿Quieres ser donante?

¿Quieres ser donante?